Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: godkjenningsmaler