Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: oppdatering