Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser