Sosiale bestemmelser innen veitransport: oppdatert liste over overtredelser