Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser