Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foto: Forbrukerrådet
Høring igangsatt av Kommisjonen 9.8.2019
På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes.
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Veiledning lagt fram av Kommisjonen 29.5.2019
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.5.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019
EØS-notat offentliggjort 4.4.2019
Rapport lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019

Sider