Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.7.2021 med frist 15.10.2021
Den reviderte BEREC-forordningen ble publisert i EU-tidende i desember 2018. Av vedtaket går det fram at EØS/EFTA-landene i framtiden vil kunne delta i BERCs styringsorganer og arbeidsgrupper. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette, ville Norge, Island og Liechtenstein ikke innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen. Forordningen senket for øvrig maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre tilsvarende prisreduksjoner for norske forbrukere fra samme dato, er forordningens pris­bestemmelser gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen.
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.7.2021
Foto: Pixabay
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.06.2021
Europakommisjonen la 21. april 2021 fram forslag til et risikobasert regelverk for kunstig intelligens. Et nytt EU-organ skal overvåke oppfølgingen av regelverket som nå skal behandles av Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen presenterte samtidig en EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2021 med pressemelding
Høring igangsatt av Kommisjonen 22.6.2021 med frist 3.8.2021
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 16.6.2021 med pressemelding
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.6.2021
EØS-notat offentliggjort 11.6.2021
EØS-notat offentliggjort 11.6.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2021
EØS-notat offentliggjort 28.4.2021
President Ursula von der Layen (foto: Europakommisjonen)
Omtale av ministererklæringer publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.3.2021
Europakommisjonen presenterte i februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. En hvitbok om kunstig intelligens oppfordrer til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk.

Sider