Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Innledende konsekvensanalyse for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 28.7.2020
Høring om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 7.7.2020
Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.2.2020
Toppdomenet ble innført i EU-landene i 2006 for å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.
EUs eID-tillitsmerke
Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider