Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser