Beslutningsprosessen: informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet - Beslutningsprosessen: informasjonssamfunnet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr
Kritiske enheters motstandsdyktighet: liste over viktige tjenester

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
12.07.2020
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen
01.10.2023
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
07.06.2022
Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner
30.08.2023
Nøkkelindikatorer for EU-programmet "Veien mot det digital tiåret" 2030
23.07.2023
Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer
12.07.2023
Utvidelse av telefonnummerserien 116: vold mot kvinner
26.03.2023
Ekomdirektivet 2018: ufyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112
05.03.2023
Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyret for store plattformer og søkemotorer
29.06.2023
Digitale tjenester i det indre marked
17.02.2024
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
18.12.2022
01.05.2023
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer
02.05.2023
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi
09.02.2023
Direktiv om kritiske enheters motstandsdyktighet
06.01.2023
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
06.01.2023
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
08.01.2023
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act)
02.05.2023
Toppnivådomenet .eu: lister over reserverte og blokkerte domenenavn
13.10.2022
Dataforvaltningsforordningen (DGA)
24.09.2023
Digital sikkerhet i energisektoren
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
Koordinert reaksjon på store cybersikkerhetshendelser og -kriser
09.10.2017

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rammeverk for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
01.12.2020

2023/240

FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
28.05.2019

2023/240

Cybersikkerhetsforordningen
27.06.2019

2023/022

NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
10.05.2018

2023/021

NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
10.05.2018

2023/021

Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
02.03.2022

2022/254

24.09.2022
01.05.2023
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer
16.07.2019

2022/190

Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
21.12.2020

2021/275

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om termineringspriser
01.07.2021

2022/335

Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
20.12.2018

2021/274

Nettilgjengelighetsdirektivet
23.09.2019

2021/059

01.02.2022
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
21.12.2020

2021/277

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
21.12.2020

2021/276

Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
01.11.2018

2021/060

Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
18.07.2015

2017/059

28.04.2017
Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
28.09.2008

2009/047

25.04.2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
27.12.2022

2023/238

23.09.2023
Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2022

2023/161

14.06.2023
01.05.2023
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
02.03.2022

2023/161

14.06.2023
01.05.2023
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern
01.08.2024

2022/317

01.08.2024
Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
01.03.2022

2022/253

24.09.2022
Harmonisering av visse frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane
01.01.2022

2022/255

24.09.2022
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kontroll og rapportering
01.11.2018

2021/353

11.12.2021
Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN)
20.07.2021

2021/306

30.10.2021
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
14.06.2017

2018/153

01.01.2020
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
13.03.2019

2019/166

15.06.2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
28.02.2019

2019/126

01.06.2019
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
04.11.2017

2018/033

10.02.2018
Varslingsrutiner ved brudd på persondatasikkerheten
25.08.2013

2016/154

09.07.2016
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser
30.06.2015

2014/191

30.09.2014
Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon
31.05.2010

2012/128

14.07.2012
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
09.11.2009

2012/094

01.05.2012
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
09.05.2010

2011/135

03.12.2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
01.07.2016

2018/022

01.06.2019
15.06.2018
Leveringspliktdirektivet (USO-direktivet): universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
28.06.2021

2023/027

21.06.2023
e-handelsdirektivet om elektronisk handel
17.01.2002

2000/091

17.01.2002
01.07.2003
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz
01.03.2022

2022/256

24.09.2022
01.05.2023
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
29.11.2015

2016/092

01.06.2017
01.06.2016
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Ekomdirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019)
02.07.2019

2023/063

18.03.2023
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
01.07.2022

2022/189

01.07.2022
01.07.2022
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2022
01.01.2022

2022/152

30.03.2022
13.06.2022
Bredbåndsdirektivet (2014)
01.07.2016

2018/152

01.07.2020
Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2021)
27.10.2021

2022/154

30.04.2022
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
01.01.2016

2016/162

01.01.2016
EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
01.01.2021

2021/264

01.01.2021
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
08.07.2020

2021/119

01.08.2021
10.08.2021
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
25.07.2020

2021/119

01.08.2021
10.08.2021
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
19.10.2019

2020/083

01.08.2021
10.08.2021
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
07.10.2020

2021/058

06.02.2021
01.07.2021
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
02.09.2019

2019/312

14.12.2019
01.07.2021
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
05.06.2019

2019/239

28.09.2019
01.07.2021
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
04.11.2018

2020/216

12.12.2020
01.07.2021
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
01.01.2021

2021/118

20.03.2021
23.03.2021
Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
08.06.2020

2021/057

06.02.2021
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
01.06.2020

2021/057

06.02.2021
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
20.05.2020

2021/057

06.02.2021
Roamingforordningen (2012): Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett

2012/173

07.12.2012
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
31.12.1997

1999/037

01.02.2000
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
17.03.2022

2019/158

17.03.2022
17.03.2022
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
29.09.2015

2019/242

28.09.2019
21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer
16.05.2016

2019/167

15.06.2019
21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
25.11.2015

2019/242

28.09.2019
21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister
29.09.2015

2019/167

15.06.2019
21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater
29.09.2015

2019/167

15.06.2019
21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
29.09.2015

2019/242

28.09.2019
21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke
12.06.2015

2019/167

15.06.2019
21.11.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
17.03.2015

2019/242

28.09.2019
21.11.2019
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
05.06.2019

2019/262

26.10.2019
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
25.05.2018

2019/241

28.09.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
03.01.2019

2019/086

30.03.2019
08.04.2019
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
20.05.2018

2018/194

22.09.2018
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
01.07.2005

2005/105

01.09.2006
01.01.2009
Radiodirektivet 2014
13.06.2016

2016/089

01.01.2017
13.06.2016
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
15.05.2018

2018/193

22.09.2018
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
09.08.2017

2018/145

09.08.2018
08.08.2018
Radiodirektivet 1999 om radio- og terminalutstyr
08.04.1999

2000/048

01.06.2000
01.07.2000
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2018
03.01.2018

2018/151

07.07.2018
09.07.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
04.12.2017

2018/150

07.07.2018
01.07.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
07.09.2017

2017/240

16.12.2017
01.07.2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
28.08.2017

2017/240

16.12.2017
01.07.2018
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
23.02.2017

2017/183

23.09.2017
01.07.2018
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
09.01.2017

2017/143

08.07.2017
01.07.2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
01.02.2015

2016/053

19.03.2016
01.07.2018
Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr
23.09.2014

2015/058

01.06.2015
24.11.2015
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
02.01.2014

2014/190

26.09.2014
01.07.2018
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
04.12.2013

2014/227

01.01.2017
01.07.2018
Harmonisering av frekvenser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser
02.01.2012

2013/039

16.03.2013
01.07.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
19.08.2011

2012/172

29.09.2012
01.07.2018
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
21.07.2010

2012/108

16.06.2012
19.01.2012
Systemer til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
09.03.2010

2013/201

09.11.2013
19.01.2012
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
09.04.2010

2011/100

01.10.2011
19.01.2012
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
03.06.2009

2011/098

01.10.2011
19.01.2012
Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
27.12.2005

2007/022

28.04.2007
19.01.2012
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
31.10.2005

2006/061

03.06.2006
19.01.2012
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer
01.07.2005

2005/148

03.12.2005
19.01.2012
Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz
31.10.2008

2009/096

26.09.2009
19.01.2012
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
04.03.2009

2009/096

26.09.2009
19.01.2012
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
01.07.2008

2009/083

19.01.2012
Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly
30.04.2008

2009/031

14.03.2009
19.01.2012
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
13.02.2007

2008/011

02.02.2008
19.01.2012
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
15.12.2006

2008/084

05.07.2008
19.01.2012
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
01.12.2006

2008/084

05.07.2008
19.01.2012
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
01.07.2007

2007/162

08.12.2007
19.01.2012
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
14.03.2008

2007/162

08.12.2007
19.01.2012
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
01.01.2014

2014/157

01.01.2014
13.08.2014
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering
19.06.2013

2014/130

28.06.2014
03.07.2014
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
12.06.2017

2017/105

14.06.2017
15.06.2017
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
15.06.2016

2017/105

14.06.2017
15.06.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2017
06.01.2017

2017/105

14.06.2017
15.06.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2016
30.04.2016

2016/092

01.06.2017
01.06.2016
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
14.03.2004

2005/103

01.02.2006
15.01.2008
Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
24.05.2016

2016/242

03.12.2016
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
01.10.2009

2010/080

12.06.2010
Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer
30.03.2016

2016/153

09.07.2016
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
16.04.2015

2015/271

01.11.2015
03.12.2015
Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester
01.06.2015

2015/220

26.09.2015
Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2014)
13.04.2014

2014/282

13.12.2014
13.12.2014
EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
25.12.2008

2009/075

01.01.2009
01.01.2009
EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk
15.05.2013

2015/104

01.05.2015
01.05.2015
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
01.07.2015

2015/104

01.07.2015
01.07.2015
Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG)
01.06.2010

2015/105

01.05.2015
01.05.2015
Separat salg av regulerte tjenester for roaming i mobiltelefonnettet i sluttkundeleddet
01.07.2014

2015/057

21.03.2015
21.04.2015
Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd
01.10.2013

2015/059

21.03.2015
Radioutstyr til bruk på skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs
27.11.2013

2014/222

01.11.2014
08.12.2014
Retningslinjer for transeuropeiske nett på området telekommunikasjonsinfrastruktur
01.01.2014

2014/244

01.11.2014
01.11.2011
Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
30.06.2014

2013/200

09.11.2013
09.11.2013
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
27.10.2007

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
11.10.2005

2013/085

04.05.2013
16.05.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Toppnivådomenet .eu
22.04.2002

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
01.01.2020

2020/135

26.09.2020