Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser