Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN)