Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser