Harmonisering av visse frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane