Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser