Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring