Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon