Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser