Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring