Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet