Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer