Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr