Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om termineringspriser