Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1622 av 9. august 2023 om design av felles logoer for identifisering av leverandører av dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner anerkjent i Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1622 of 9 August 2023 on the design of common logos to identify data intermediation services providers and data altruism organisations recognised in the Union

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) To ensure that recognised data intermediation services providers and data altruism organisations are easily identifiable throughout the Union, the designs for the common logos to be used by such providers and such organisations recognised in the Union should be specified.

(2) The logos should serve as EU trust marks differentiating recognised services from other services, thus contributing to trust in voluntary data sharing and to transparency in the market.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.06.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.08.2023
Anvendelsesdato i EU
30.08.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet