Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser