Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr