Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/673/EF av 13. august 2008 om endring av beslutning 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet

Commission Decision 673/2008/EC of 13 August 2008 amending Decision 2005/928/EC on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2010)

Sammendrag av innhold
Beslutningen inneholder to mindre endringer av Kommisjonens beslutning 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz. Den ene endringen er at tillatt kanalbåndbredde for kanalene 1a-3b i annekset til beslutningen er endret fra 12,5 kHz til "opp til 50 kHz". Den andre endringen er at tillatt kanalbåndbredde for kanalene 4b-8a i annekset til beslutningen er endret fra 50 kHz til "opp til 50 kHz".

Endringene er gjort fordi nye studier viser at de tidligere vilkårene er unødvendig strenge, og at den teknologiske utviklingen har medført mindre fare for skadelig frekvens selv om en tillater større båndbredde. Endringene gir brukerne større fleksibilitet til å velge det mest hensiktsmessige utstyret til sitt formål.

Endringene foreslås inntatt i norsk rett ved endring av forskrift som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser av 20. april 2007 nr. 439, (fribruksforskriften). I forslaget til ny § 9 tredje ledd er maksimalt tillatt båndbredde økt fra 12,5 kHz til 50 kHz for det aktuelle frekvensbåndet. §§ 12 første ledd og 16 tredje ledd er allerede i samsvar med endringene i beslutningen. Ved revisjonen av fribruksforskriften er nåværende § 16 tredje ledd foreslått flyttet til § 17 fjerde ledd. Det vil ikke være behov tekniske eller materielle tilpasningstekster i forbindelse med at beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Endringen i fribruksforskriften vil etter planen tre i kraft 1. juli 2009.

Vurdering
Endringene er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i den reviderte fribruksforskriften §§ 9 tredje ledd, 12 første ledd og 17 fjerde ledd. Endringene i fribruksforskriften er ventet å tre i kraft 1. juli 2009.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Status
Kommisjonebeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.08.2008
Anvendelsesdato i EU
31.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 16-16
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2012
Anvendes fra i Norge
19.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0673
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro