Nøkkelindikatorer for EU-programmet "Veien mot det digital tiåret" 2030