Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer