Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data