Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.3.2021
Forslag til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 16.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 13.4.2021
Høring igangsatt av Kommisjonen 12.3.2021 med frist 21.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
Notat om planlagt gjennomgang av forordningen lagt fram av Kommisjonen 8.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 5.4.2021
Forordningen skal sikre et sikkert, effektivt og smidig oppgjør av finansielle instrumenter innenfor hele EØS-området. EØS-komiteen vedtok i februar 2019 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Vedtaket krevde lovendringer og derfor parlamentsgodkjenning i Norge, Island og Liechtenstein før det kunne tre i kraft.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.3.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.3.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2021
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.2.2021
Foto: Pixabay
Høring om initiativet for gjennomgang av regelverket igangsatt av Kommisjonen 25.2.2021. Høringen omfatter også direktiv 2014/59/EU (BRRD-direktivet om krisehåndtering) og forordning (EU) 806/2014 (SRM-forordningen om avvikling)
EU-direktivet fra 2014 opprettholder bestemmelsen om maksimal innskuddsgaranti på 100 000 euro, dvs rundt halvparten av den norske innskuddsgarantien på to millioner kroner. Ifølge den norske banklovkommisjonens utredning fra 2016 vil Norge be om en lengre overgangstid i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Norske myndigheter har uttalt at dersom EUs medlemsstater får overgangsperioder for å bygge opp sine garantiordninger, er det minst like relevant for Norge å få overgangsordninger med samme tidshorisont.

Sider