Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019
Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) 7.6.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
Representanter for Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet i februar 2019 et kompromiss om Kommisjonens forslag til endring av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Bestemmelsene er en del av bankreformpakken som i hovedsak endrer kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
EØS-komitebeslutning om Omnibus II-direktivet ratifisert av Liechtensten 4.6.2019. Den forbundne EØS-beslutningen om Sveits trer i kraft 1.8.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtensten. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019

Sider