Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Illustrasjon: Pixabay
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2018 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen. Vedtaket trådte i kraft 1. august 2019. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 11.10.2019
Høring om erfaringene med forordningen igangsatt av Kommisjonen 11.10.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.10.2019
Rådsbehandling 15.10.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider