Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Foto: Pixabay
Høring om initiativet for gjennomgang av regelverket igangsatt av Kommisjonen 25.2.2021. Høringen omfatter også direktiv 2014/59/EU (BRRD-direktivet om krisehåndtering) og forordning (EU) 806/2014 (SRM-forordningen om avvikling)
EU-direktivet fra 2014 opprettholder bestemmelsen om maksimal innskuddsgaranti på 100 000 euro, dvs rundt halvparten av den norske innskuddsgarantien på to millioner kroner. Ifølge den norske banklovkommisjonens utredning fra 2016 vil Norge be om en lengre overgangstid i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Norske myndigheter har uttalt at dersom EUs medlemsstater får overgangsperioder for å bygge opp sine garantiordninger, er det minst like relevant for Norge å få overgangsordninger med samme tidshorisont.
Høring om initiativet for gjennomgang av regelverket igangsatt av Kommisjonen 25.2.2021. Høringen omfatter også forordning (EU) 806/2014 (SRM-forordningen om avvikling) og direktiv 2014/49/EU (innskuddsgarantidirektivet).
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.2.2021
Omtale av EU-høring publisert av Finansdepartementet 17.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 16.2.2021. Beslutningen trer i kraft 1.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.2.2021
Høring om gjennomgang av direktivet, inkudert pressemelding (sak 2), igangsatt av Kommisjonen 12.2.2021 med frist 30.4.2021
Bakgrunnsnotat offentliggjort av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om tillegg til EØS-komitebeslutning nr. 190/2019
Foto: Pixabay
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs reviderte tjeneste­pensjons­direktiv fra 2016 gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen var blant annet å tilstrebe en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider