Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Delt ikraftsetting kunngjort 27.11.2020
EUs reviderte markedsmisbruksforordning fra 2014 erstatter tidligere regler om markedsmisbruk i tilknytning til finansielle instrumenter tatt opp til handel på regulerte markeder, og utvider virkeområdet for regelverket til å omfatte flere handelsplasser og instrumenter. Regelverket omfatter blant annet bestemmelser om innsidehandel, markedsmanipulasjon, ulovlig spredning av innsideinformasjon, føring av innsidelister og primærinnsideres meldeplikt. EØS-komiteen vedtok i oktober 2019 å innlemme EU-forordningen i EØS-avtalen. Beslutningen krevde parlamentsbehandling i Liechtenstein og Island, som nå er fullført. Den trer derfor i kraft 1. januar 2021, sammen med EØS-komitbeslutning nr. 306/2019, som omfatter 16 tilknyttede rettsakter. Europalovs kronologiske oversikt over EØS-beslutninger inkluderer lenker til de berørte rettsaktenes faktaark.
Høring om reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis igangsatt av Finansdepartementet 24.11.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.11.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 26.10.2020. Dansk departementsnotat offentliggjort 2.11.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.11.2020
Europakommisjonen presenterte 24. september 2020 en pakke med digitale initiativer på finansområdet. Pakken består av fire lovforslag, inkludert et rammeverk for kryptoaktiva, og to strategiplaner om henholdsvis digital finans og detaljhandelsbetalinger. Du finner en samlet overskt over pakken her. Kommisjonen la samme dag fram en ny handlingsplan for den europeiske kapitalmarkedsunionen, en oppfølging av grønnboken fra 2015.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 30.10.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 30.10.2020

Sider