Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 8.12.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.12.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.12.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.12.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.12.2021
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.12.2021
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 1.12.2021 med pressemelding
Høringsnotat om planlagte endringer for begrensning av risiko lagt fram av Kommisjonen 1.12.2021 med frist 18.3.2022
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) skal bidra til en mer solid banksektor gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav. De sentrale rettsaktene i det reviderte regelverket om kapitalkrav fra 2013 er kapitalkravsdirektivet (CRD IV) (dette faktaarket) og kapitalkravsforordningen (CRR). Disse og andre rettsakter stiller også krav til minimumssanksjoner og administrative tiltak fra tilsynsmyndighetenes side ved overtredelser av regelverket.
Høringsnotat om planlagte endringer for begrensning av risiko lagt fram av Kommisjonen 1.12.2021 med frist 18.3.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.11.2021

Sider