Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 3.2.2021
Hvitvasking av penger (foto: Pixabay)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.2.2021
EØS-komiteen gjorde 30. april 2020 vedtak om innlemmelse av EUs femte hvitvaskingsdirektiv i EØS-avtalen. Viktige endringer gjelder blant annet virtuelle valutaer og elektroniske penger, kunsthandel, nasjonale registre om innehavere av bank- og betalingskontoer og samkjøring av registre over landegrensene.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.3.2021
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.1.2021 med frist 20.4.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.1.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.1.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.1.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.1.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Illustrasjon: Pixabay
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.1.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021
I EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015 ble virkeområdet utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og det ble fastsatt skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

Sider