Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser