Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2022
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 30.12.2021. Beslutningen trer i kraft 31.12.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 30.12.2021. Beslutningen trer i kraft 31.12.2021
EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022. Norsk forskrift kunngjort 23.12.2021
EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022. Norsk forskrift kunngjort 23.12.2021
EØS-komitebeslutningen ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022. Norsk lov med delt ikraftsetting kunngjort 22.12.2021. Norsk forskrift kunngjort 23.12.2021
Norsk forskrift kunngjort 23.12.2021 Norsk lov med delt ikraftsetting kunngjort 22.12.2021
EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022
EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022
EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022
Rådsbehandling 21.12.2021 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet) med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.9.2021 og kunngjort i EU-tidende 20.12.2021. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2021
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 21.12.2021 med pressemelding

Sider