Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering