Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt