Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer