Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021
Høring om initiativet om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 22.6.2021 med frist 28.9.2021
Norsk lov kunngjort 18.6.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.6.2021 med frist 15.9.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.6.2021 med frist 15.9.2021
EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU-direktivet om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester ble vedtatt 2014 med anvendelsesfrist høsten for medlemsstatene . Direktivet tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Direktivet inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer.
EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.6.2021

Sider