Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om tilordningstabellene