Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2020
Norsk forskrift kunngjort 23.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
EU-direktivet om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester ble vedtatt 2014, men er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Direktivet inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer.
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. EØS-komiteen gjorde i mai 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.12.2020
Notat om planlagte endringer til direktivet lagt fram av Kommisjonen 10.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 7.1.2021

Sider