Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.6.2019
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) 7.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
Representanter for Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet i februar 2019 et kompromiss om Kommisjonens forslag til endring av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Bestemmelsene er en del av bankreformpakken som i hovedsak endrer kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).
EØS-komitebeslutning om Omnibus II-direktivet ratifisert av Liechtensten 4.6.2019. Den forbundne EØS-beslutningen om Sveits trer i kraft 1.8.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtensten. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019
EØS-notat offentliggjort 4.6.2019

Sider