Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'separate kontoer'