Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser