Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tilordningstabellene