Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst