Rammeverk for lisensiering av essensielle standardpatenter (SEP)

Tittel

(Forslag) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) .../... om en ramme for essensielle standardpatenter

(Proposal) Regulation (EU) .../... of the European Parliament and of the Council on a framwork for standard-essential patents

Del av:

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 14.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 14.2.2022)

Intellektuel ejendomsret: ny ramme for standard-essentielle patenter

Et patent, der beskytter teknologi, som er essentiel for en standard, kaldes et standard-essentielt patent. Patenthaverne forpligter sig til at licensere deres standard-essentielle patenter på fair, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Men systemet for udstedelse af licenser til standard-essentielle patenter er hverken gennemsigtigt, forudsigeligt eller effektivt.

Dette initiativ vil skabe en retfærdig og afbalanceret licensramme og kan kombinere lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige tiltag.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 14 februar 2022 - 09 maj 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en konsekvensanalyse - Ares(2022)1076263

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2023
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Annen informasjon