Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak