Beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om EU-beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on EU-wide protection of geographical indications for non-agricultural products

Siste nytt

Høring om initiativet for planlagt forordning med pressemelding (sak 8) igangsatt av Kommisjonen 29.4.2021 med frist 22.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 30.11.20210

Beskyttelse af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter i hele EU

Der findes i øjeblikket ikke noget EU-dækkende system til beskyttelse af geografiske betegnelser for ikke-landbrugsprodukter som f.eks. håndværks- og industrivarer. Men disse varer er ofte en vigtig del af den lokale identitet og er med til at stimulere turismen og skabe arbejdspladser. Et ensartet system vil navnlig:

• hjælpe producenterne med at forblive konkurrencedygtige på nichemarkeder

• betyde, at forbrugerne får med information om produkternes ægthed

• booste de regionale økonomier.

Køreplaner

Feedbackperiode: 30 november 2020 - 18 januar 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2020)7158775

Nøkkelinformasjon

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet