Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.5.2013 (28.6.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.5.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.4.2013
Europakommisjonen igangsatte 30. april 2013 en åpen høring om et utkast til retningslinjer for statsstøtte til produksjon av film og andre audiovisuelle verk. Høringsfrist er satt til 28. mai 2013. Etter at retningslinjene er vedtatt og publisert i EU-tidende, vil til svarende retningslinjer for EØS/EFTA-landene bli vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan.
Høring om forskrift om CO2-kompensasjon for industrien igangsatt av Miljøverndepartementet 14.3.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2012
EØS-notat offentliggjort 23.8.2013
EØS-notat offentliggjort 24.10.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2012 (frist 23.10.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.7.2012 (frist 18.10.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.7.2012 (frist 5.10.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.7.2012 (frist 5.10.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.6.2012 (frist 21.09.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.5.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 1.6.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.5.2012

Sider